Priemyselná automatizácia

ikona - šípka

Jednoúčelové stroje a linky

Spoločnosť Leitner Slovensko sa zaoberá  návrhmi, konštrukciou a výrobou jednoúčelových strojov, až po uvedenie do prevádzky. Jednoúčelové stroje a výrobné linky má zmysel aplikovať tam, kde sú pr výrobe použité opakované procesy. Automatizácia opakovaných procesov vedie k vysokej miere kvality a opakovateľnosti výroby na jedonúčelovom stroji alebo linke.

Jednoúčelové stroje a linky u nás vznikajú od návru vo forme výkresov a 3d modelov až po ich realizáciu a začlenenie do výrobného procesu vo Vašom podniku. Spoločnost Leitner Slovensko ponúka aj možnosť automatizácie a modernizácie existujúcich výrobných procesov.

Zverte vývoj a výrobu jednoúčelového stroja alebo linky nám. Máme dlhoročné skúsenosti s vývojom a výrobou jednoúčelových strojov. Firma Leitner Slovensko disponuje certifikátmi TÜV, ktoré garantujú kvalitu našich organizačných aj výrobných procesov.

Výroba rozvádzačov

Pri výrobe sa orientujeme predovšetkým na atypické rozvádzače tj. rozvádzače „na mieru“ pričom vychádzame z individuálnych požiadaviek zákazníka. Gro našej produkcie elektrických rozvádzčov tvoria nízkonapäťové a technologické rozvádzače.

Technologické rozvádzače sú využívané hlavne na napájanie, istenie a riadenie rôznych zariadení. Samozrejmosťou je ovládanie a regulácia prípadne meranie požadovaných veličín technologických súčastí stroja alebo technológie. Nami vyrobené rozvádzače môžu byť samostatné, alebo súčasťou iného ovládaného zariadenia.

  • Rozvádzače pre riadenie výrobných liniek
  • Rozvádzače pre výrobné zariadenia a stroje
  • Rozvádzače pre riadenie čerpadielRozvádzače pre riadenie technologických procesov
  • Riadiace panely
  • Ovládacie pulty

Automatizácia existujúcich technológií a objektov

Ponúkame opravy a modernizácie existujúcich výrobných liniek, vrátane zmeny riadiacich systémov - PLC, HMI. Spoločnost Leitner Slovensko sa tiež špecializuje na automatizáciu mechanických alebo ručne ovládaných technológií. Naše skúsenosti s dodávkami jednoúčelový strojov a liniek prevažne do automobilového priemyslu a pridružených odvetví nám otvorili možnosti a urobili z nás expertov na automatizáciu exsitujúcich technológií. 

Opakovateľnosť a kvalita výroby sú dnes najdôležitejšími parametrami pre každý výrobný podnik. Stúpajúce nároky zo strany dodávateľov na kvalitu a opakovateľnosť výroby vytláčajú staré a manuálne technológie z výrobných podnikov. Preto Vám spoločnosť Leitner Slovensko ponúka svoje služby na automatizáciu exsitujúcich technológií.

Automatizácia priemyselných objektov je tiež našou doménou. Spoločnosť Leitner Slovensko sama vlastní priemyselný areál a chápe ako je dôležité zautomatizovať fungovanie priemyselného areálu. Ponúkame Vám široké spektrum služieb v oblasti automatizácie priemyselných objektov. Od automatického ovládania alarmov, svetiel, automatizácie prístupových systémov podľa zaradenia nájomcu alebo pracovníka, až po prístupové systémy na báze rozpoznávania ŠPZ automobilov alebo pokročilej analýzy správania sa a pohybu ľudí v areáli.