Vývoj a výroba technológií

ikona - šípka

Technológie na výrobu kompozitnej armatúry

Spoločnost Leitner Slovensko vyvinula a vyrobila pre svojho zákazníka zaujímavú technológiu na výrobu kompozitnej armatúry. Technológia na výrobu kompozitnej armatúry je vo forme kompaktnej automatizovanej výrobnej linky. Výrobná linka obsahuje receptúry na rôzne výrobky kompzitnej armatúry - rôzne dĺžky, hrúbky, veľkosť obmotávacej špirály. Zriadenie linky pre iný výrobok je tak jednoduché a nenáročné. Nároky na operátora pre technológiu na výrobu kompozitnej armatúry sú minimálne. Operátorské činnosti sú minimalizované na prípravu materiálu, chémie a odoberanie hotových výrobkov. Samozrejmosťou je reporting výroby ako aj vzdialený prístup manažmentu k výrobným linkám prostredníctvom internetu. K tejto technológii sme pre zákazníka vyvinuli aj veľa periférnych zariadení na zefektívnenie celkového výrobného procesu kompozitnej armatúry.

Kompozitná armatúra sa vyznačuje mnohými výhodami oproti bežnej oceľovej armatúre, ako napríklad:

  • nižšia hmotnosť
  • vysoká korózna odolnosť
  • vyššia pevnosť v ťahu (až 2,5 násobok oceľovej armatúry)
  • jednoduchšia logistika
  • elektrický izolant
  • tepelný izolant
  • minimalizácia odpadu

Technológie na spracovanie odpadov

Spoločnosť Letiner Slovensko a už dlhé roky venuje vývoju a implementácii technológií na spracovanie a zhodnocovanie odpadov. Zhodnocovaním odpadov vhodným spôsobom a vhodnými technológiami dokážeme šetriť životné prostredie a získavať hodnotné suroviny ako napríklad chemický recyklát vhodný ako palivo, čistý uhlík alebo priamo tepelnú alebo elektrickú energiu.

Spoločnosť Leitner Slovensko vyvíja technológie na spracovanie odpadov, ktoré odpady primárne zhodnocujú a nie likvidujú alebo spaľujú. Pri vývoji technológií na spracovanie odpadov vychádzame z predpokladu využitia fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastností odpadov, ktoré sú vstupnou surovinou pre naše technológie na spracovanie odpadov.

V minulosti sa spoločnosť Leitner Slovensko špecializovala na vývoj a výrobu technológií na spracovanie a zhodnocovanie plastov. V súčasnej dobe sa venujeme vývoju a výrobe technológií na spracovanie a zhodnocovanie odpadov všeobecne. Dlhé roky skúseností v oblasti automatizácie technológií a strojárskej výrobe nám dávajú ideálny základ pre túto našu vývojovú a výrobnú činnosť.

Technológie na čistenie ropných trubiek, chemický priemysel

Spoločnosť Leitner Slovensko má vo svojom porfóliu viacero špezializovaných aplikácií. Jednou zo skutočne unikátnych technológií, ktoré sme vyvinuli a vyrábame je technológia na čistenie ropných trubiek. Ide o komplexnú technológiu, ktorá je ekonomicky veľmi efektívna a napriek jej komplexnosti je stále dostatočne mobilná. Technológia na čistenie ropných trubiek z dieľne spoločnosti Leitner Slovensko zabezpečuje očistenie kontaminovaných ropných trubiek, ako od štandardných nečistôt tak od rádioaktívnych nukildov, ktoré sa bežne vyskytujú pri kontaminovaných vŕtacích ropných trubkách. Technológia je dizajnovaná a vyrobená s ohľadom na životné prostredie a umožňuje sepráciu odpadov na rádioaktívny a nerádioaktívny. Trubky po prechode procesom čistenia v tejto technológii sú pripravené na opätovné použitie, čo šetrí čas a finančné náklady prevádzkovateľa.

Technológia je prepravovaná v certifikovaných ISO kontajneroch. Špeciálne chemické čistiace roztoky sú zabezpečujú jej jednoduchú prevádzku.